Pašlaik Latvijā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbība regulēta Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā (APSD likums), taču ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma (Likums), kura projekts 1.lasījumā Saeimā pieņemts 2018.gada 1.novembrī, spēkā stāšanos, tas savu spēku zaudēs un būs piemērojamas tikai Likuma prasības.

Likumprojekts izstrādāts, lai Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/97 par apdrošināšanas izplatīšanu (pārstrādāta redakcija) (Direktīva) prasības, kuras apdrošināšanas izplatītājiem būs jāievēro, lai turpmāk nodarbotos ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu, tostarp pārņemot Direktīvas prasības par subjekta reģistrāciju, apmācībām, informācijas sniegšanu klientam pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas un ārpustiesas strīdu izskatīšanu.

Ar likumprojektu plānots palielināt administratīvo slogu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītājiem, tomēr vienlaikus tā izstrādātāju mērķis bijis censties saglabāt  pašlaik spēkā esošā APSD likuma prasības. To, cik sekmīgi izstrādātājiem tas būs izdevies, rādīs laiks. Turpinājumā sagatavots pārskats pār dažiem no konceptuāli plānotajiem grozījumiem un to būtību, taču jāņem vērā, ka šī, visticamāk, nav Likuma gala versija, tāpēc ieteicams sekot izmaiņām.