Šī gada 4.jūlijā stājās spēkā būtiski grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā. Tie izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu darījumu darba grupas jeb FATF (Financial Action Task Force) 6.rekomendācijas "Mērķtiecīgas finanšu sankcijas saistībā ar terorisma un teroristu finansēšanu" un 7.rekomendācijas "Mērķtiecīgas finanšu sankcijas saistībā ar ieroču izplatīšanu" labās prakses vadlīnijās noteikto. Jaunumu tajos ir daudz. Kopumā jāsecina, ka ar grozījumiem likumā iestādēm un īpaši komersantiem uzlikts daudz jaunu pienākumu.

Lai informācija būtu pārskatāmāka, raksts sadalīts divās daļās. Pirmajā daļā apkopota informācija par jaunumiem, kas attiecināmi uz visiem komersantiem. 

Vispārīgie jaunumi

Finanšu un civiltiesisko ierobežojumu precizējums

Noteikumi par finanšu ierobežojumu izpildi tagad ir detalizētāki. Pirmkārt, jānorāda, ka tad, ja sankciju subjektam noteikti finanšu ierobežojumi, visām personām – gan iestādēm, gan komersantiem – jārīkojas "nekavējoties" un "bez iepriekšēja brīdinājuma". Iepriekš likumā tas nebija uzsvērts.