Ņemot vērā pieņemtos grozījumus Publiskā iepirkuma likumā (PIL), kas paredz gan jaunus pretendentu izslēgšanas nosacījumus, gan pagarina līdzšinējo izslēgšanas termiņu, gan piešķiet pasūtītājam lielāku diskrēciju pieņemt lēmumu, balstoties uz pārliecinošām norādēm, par pretendentu izslēgšanu no tālākas dalības konkrētajā iepirkumā, kā arī pasūtītājiem pamanot pārkāpuma pazīmes ir jākonsultējas ar Konkurences padomi (KP). Šobrīd būtiski ir pieaudzis KP saņemto pasūtītāju ziņojumu skaits par pārkāpuma pazīmēm aizliegtās vienošanās iepirkumos.