Uzņēmuma, kurš atbilst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILL likums) prasībām, pienākums ir iecelt par likuma prasību ievērošanu uzņēmumā atbildīgu darbinieku (vai vairākus). Kādas prasības šādai personai noteiktas likumā, un kādi ir tās pienākumi? Atbildes uz šo un citiem jautājumiem apskatīsim rakstā.

Raksta līdzautors: Kristers Pētersons, SIA “Sorainen ZAB” jurista palīgs

Atbildīgajai personai ir centrālā loma NILL likuma un sankciju prasību izpildes nodrošināšanā. Proti, atbildīgajai personai ir jānodrošina, ka praksē tiek ievērotas iekšējās kontroles sistēmas procedūras, uzņēmuma vadība un citi darbinieki tās pārzina atbilstoši saviem amata pienākumiem, tiek pienācīgi veikta klientu izpēte un saglabāti izpētes rezultāti, ziņots par aizdomīgiem darījumiem un nodrošināta saziņa ar uzraudzības un kontroles iestādi u. tml.

Rakstā primāri ir apskatīti Valsts ieņēmumu dienesta uzraudzībā esošo uzņēmumu – NILL likuma subjektu – pienākumi.