Izmantojot digitālos rīkus, mūsdienās izplatīt reklāmu ārpus Latvijas robežām ir kļuvis viegli. Izvietojot reklāmu internetā, tā sasniedz ne tikai Latvijas, bet arī citu valstu iedzīvotājus. Tāpēc būtiski zināt, kādi ir noteikumi reklāmas izvietošanai ārvalstīs, lai pēc iespējas izvairītos no tiesību aizskāruma, kas var rezultēties ar sodiem, aizliegumiem un tiesvedībām.

Kuras valsts likumi jāpiemēro?

Ne vienmēr ir skaidri nosakāms, kuras valsts iedzīvotājiem reklāma adresēta. Tādējādi var būt problemātiski noteikt, kuras valsts normatīvais regulējums jāievēro attiecībā uz konkrēto reklāmu. Par attiecīgās reklāmas adresēšanu konkrētas valsts iedzīvotājiem var liecināt, piemēram, reklāmā izmantotā valoda. Ja reklāma ir latviešu valodā, tad visdrīzāk tā ir paredzēta Latvijas iedzīvotājiem, un attiecīgi, ja reklāma ir, piemēram, itāļu valodā – Itālijas iedzīvotājiem.

Vēl viena pazīme, kas var liecināt, ka reklāma ir adresēta konkrētas valsts iedzīvotājiem, ir izvēle to padarīt pieejamu interneta lietotājiem noteiktā teritorijā. Šādu iespēju – izvēlēties noteiktu teritoriju, piemēram, Baltijas valstis, – piedāvā vairākas platformas, kurās ir iespēja izvietot reklāmas, piemēram, “Facebook”. Tomēr katrs gadījums ir vērtējams individuāli un reklāmas adresāta valsts noteikšana neaprobežojas vien ar minētajām pazīmēm, bet jāvērtē arī citi faktori, kas attiecīgajā gadījumā var būt noteicoši.