Iedomāsimies situāciju, ka uzņēmums ir iegādājies zemi jaunas ražotnes būvniecībai par izdevīgu cenu, kas tikai nedaudz pārsniedz zemes kadastra vērtību. Ražotnes būvniecības darbi jau ir uzsākti, kad pēkšņi tiek saņemta tiesas pavēste, jo zemes pārdevējam pa šo laiku pasludināta maksātnespēja un maksātnespējas administrators ir izvirzījis tiesā prasību pirkuma darījuma atzīšanai par spēkā neesošu. Vai šāda prasība var būt pamatota? Kā rīkoties uzņēmumam, lai pasargātu savus aktīvus?

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kāds ir maksātnespējas procesa mērķis.
  • Kādus darījumus var apstrīdēt.
  • Kādi ir tipiskākie apstrīdāmo darījumu veidi.
  • Kas ir īpašuma tirgus vērtības pierādījums nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumos.
  • Kādas ir nekustamā īpašuma darījuma apstrīdēšanas sekas.
  • Kas ļauj pasargāt uzņēmumu no iespējamā tiesvedības riska.