Cenu pieauguma un materiālu nepieejamības dēļ, izmantojot ierastos piegādes kanālus, kopš 2022.gada marta aktualizēts jautājums par līguma nosacījumu pārskatīšanu un tiesībām izbeigt līgumu, ja pusēm neizdodas vienoties par nosacījumu pārskatīšanu. Īpaši aktuāli tas ir publisko iepirkumu līgumu gadījumā, jo tad jāvērtē ne tikai Civillikuma (CL), bet arī publisko iepirkumu tiesības.