Lai organizācija sasniegtu augstus mērķus, vispirms tie ir jādefinē, bet pēc tam – ar tiem jāiepazīstina darbinieki. Katram iesaistītajam darbiniekam jāsaprot, ko organizācija vēlas panākt un kāds ir katra individuālais ieguldījums kopējo mērķu sasniegšanā. Amata apraksts ir instruments, kas palīdz darbiniekiem darīt pareizās lietas, nosakot tiem skaidrus mērķus un izvirzot saprotamas prasības.