Kādus pierādījumus drīkst prasīt no darbinieka par darba laika ievērošanu, ja darbinieks ir bijis ārpus darba devēja kontroles?