Prakse rāda, ka nereti darba devēji neorientējas jēdzienos “dežūras gatavība” un “izsaukuma gatavība” un ne vienmēr zina, kā pareizāk rīkoties, lai, nodrošinot pakalpojumus klientiem, tiktu ievērotas darbinieku tiesības uz atpūtu, tiktu nodrošināta atbilstoša darba samaksa un neveidotos virsstundu darba risks.