Vai darba devējam ir jākompensē darbinieka ceļa izdevumi un ceļā pavadītais laiks gadījumā, ja darbiniekam tiek noteikta cita darba vieta? Šāda situācija ir analizēta Senāta 2022.gada 22.jūnija spriedumā lietā SKA-34/2022 par darba un atpūtas laiku civildienesta ierēdnim, kura darba vieta pārcelta rotācijas kārtībā.