Apskatīsim  kādu nesenu Senāta spriedumu par darba piespiedu kavējumu, ja tā laikā darbiniekam piešķirta invaliditāte.