Satversmē ir noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Tomēr cik tālu sniedzas šī brīvība, saskaroties, piemēram, ar darba devēja interesēm? Kādos gadījumos darba devējam ir tiesības ierobežot darbinieka uzskatu paušanu?