Visiem labi zināms, ka Darba likumā (DL) noteikts – pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. Darba devējam, uzsakot darba līgumu pārbaudes laikā, nav pienākums norādīt šāda uzteikuma iemeslu. Šis aspekts nereti rada iespaidu, ka darba līgums pārbaudes laikā var tikt uzteikts jebkura iemesla dēļ, tomēr tā gluži nav. Atsevišķos gadījumos var pat iestāties darba devēja atbildība par prettiesisku darba līguma izbeigšanu pārbaudes laikā. Kādu darba devēja rīcību varētu uzskatīt par atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu?