2024.gada 1.jūlijā spēkā stāsies grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. Grozījumi paredz vairākas izmaiņas, tostarp precizēts pienākums valsts amatpersonai novērst un nenonākt interešu konflikta situācijā, ja tā kādā komercsabiedrībā ir patiesā labuma guvējs, informē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

Tāpat grozījumi atvieglo nosacījumus augstākajām valsts amatpersonām attiecībā uz dalību komercsabiedrībās. Līdz šim normatīvais regulējums liedza augstākajām valsts amatpersonām – Valsts prezidentam, Saeimas deputātiem, Ministru prezidentam un tā biedram, kā arī ministriem un īpašu uzdevumu ministriem – būt tādu komercsabiedrību dalībniekiem, akcionāriem vai individuālajiem komersantiem, kas saņem publisko iepirkumu, partnerības iepirkumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vai koncesiju, valsts finanšu līdzekļus vai valsts garantētus kredītus.

Grozījumi paredz, ka valsts augstākajām amatpersonām turpmāk drīkstēs piederēt akcijas uzņēmumos, kas saņem valsts finanšu līdzekļus, ja tie ir iegūti atklāta konkursa rezultātā un amatpersona uzņēmumā nav patiesā labuma guvējs vai individuālais komersants.