Eiropas Komisija (EK) ir ierosinājusi veikt izmaiņas Eiropas Uzņēmumu padomju direktīvā, lai stiprinātu Eiropas Uzņēmumu padomju lomu, atvieglojot to izveidi, veicinot konstruktīvāku informāciju un apspriešanos un nodrošinot, ka tām ir nepieciešamie resursi pienākumu pildīšanai.

Eiropas Uzņēmumu padomes ir struktūras darbinieku informēšanai un uzklausīšanai, kas nodrošina darbinieku iesaistīšanu ar pārnacionāliem jautājumiem saistītu lēmumu pieņemšanā. Šādas padomes tiek veidotas uzņēmumos, kuros ir vairāk nekā 1000 darbinieku un kuri darbojas vismaz divās Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs.

Jēgpilna darbinieku informēšana un uzklausīšana par svarīgiem uzņēmumu lēmumiem var palīdzēt plānot un pārvaldīt pārmaiņas, piemēram, saistībā ar zaļo un digitālo pārkārtošanos, kas nāk kopā ar tādiem izaicinājumiem kā darbaspēka trūkuma novēršana vai jaunu tehnoloģiju ieviešana.