2024.gada 23.aprīlī valdība atbalstīja grozījumus Komerclikumā, kas ļauj akciju sabiedrībām, pirmreizēji iesniedzot Uzņēmumu reģistrā akcionāru reģistru, tajos norādīt daļēju informāciju par to akcionāriem. Ilgtermiņā akciju sabiedrībai būs iespēju robežās jāsniedz pilnīgas ziņas par akcionāriem, kā arī jāsakārto akciju īpašuma tiesības gadījumos, ja par akcionāru nav nekādu ziņu. Tādējādi grozījumi nodrošinās komercdarbībai draudzīgu, caurspīdīgu un stabilu tiesisko vidi, informē Tieslietu ministrija.  

Šīs izmaiņas tiesiskajā regulējumā virzītas, jo praksē ir konstatētas situācijas, kad akciju sabiedrības rīcībā nav visu aktuālo ziņu par akcionāru, piemēram, iztrūkst akcionāra adreses, nav pieejams akcionāra personas kods un citas ziņas. Šāda situācija var izveidoties no akciju sabiedrības neatkarīgu iemeslu dēļ.