15.05.2018. Satversmes tiesa (ST) ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr.2017-15-01 "Par Ārstniecības likuma 53.1panta 7.daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta 1.teikumam un 107.pantam".