Senāta Administratīvo lietu departaments ziņo, ka 14.jūnijā apturēta tiesvedību lietā Nr.SKA-192/2023 par Valsts ieņēmumu dienesta noteikto muitas parādu uzņēmumam SIA „Baltic Container Terminal”, lai vērstos ar prejudiciāliem jautājumiem Eiropas Savienības Tiesā.