Zemākās instances tiesas spriedums tika atcelts un lieta par mantinieču strīdu tika nosūtīta jaunai izskatīšanai, tā 2024.gada 11.aprīlī lēma Senāts. Senāts atzina, ka strīda izspriešanā bija piemērojamas normas, kas reglamentē kopīpašuma izbeigšanu, nevis mantojuma sadali.

Abas puses ir mantojuma atstājēja meitas. Testamentā norādīts, ka mantojums sadalāms starp meitām vienādās daļās. Viena meita tiesā cēla prasību pret abām pārējām, lūdzot sadalīt mantojumā ietilpstošo kustamo mantu, pārdodot to izsolē. Savukārt otra meita iesniedza pretprasību, lūdzot sadalīt mantojumu atbilstoši viņas piedāvātajam variantam.