Kļuvis pieejams Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr.SA-1/2023 par iekšlietu ministra lēmuma, ar kuru personai noteikts aizliegums izceļot no Latvijas Republikas, atcelšanu.