Administratīvā rajona tiesa ar 2023.gada 8.marta lēmumu ir noraidījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) “SMS SOLUTIONS” (iepriekš SIA “CDR”) pieteikumu par Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) 2023.gada 1.februāra lēmuma Nr.1‑pk “Par pagaidu noregulējumu un negodīgas komercprakses izbeigšanu” atcelšanu. Ar tiesas spēkā atstāto lēmumu SIA “SMS SOLUTIONS” uzlikts pienākums nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi saistībā ar tās sniegtajiem pakalpojumiem un piedāvātajiem tehniskajiem risinājumiem, pieslēdzot un pieprasot maksu patērētājiem par nepasūtītiem maksas abonēšanas pakalpojumiem, informē PTAC.