Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments, izskatot lietu kasācijas kārtībā paplašinātā sastāvā, 31. janvārī atcēla Vidzemes apgabaltiesas 2021. gada 16. februāra spriedumu pārsūdzētajā daļā, ar kuru noraidīta AS „Latvijas Gāze” prasība pret atbildētāju – fizisko personu – piedzīt maksu par izlietoto, bet neuzskaitīto gāzi, un "Enerģētikas likumā" paredzēto kompensāciju. Informāciju sagatavoja Dr. iur. Rihards Gulbis, Senāta Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks.