Lai pieprasītu zaudējumu atlīdzību 11 milj. eiro apmērā, Šveicē reģistrētā kompānija "R.S.E. Holding AG" vērsusies starptautiskajā šķīrējtiesā pret Latvijas valsti, apgalvojot, ka izmaiņas tiesiskajā regulējumā elektroenerģijas ražošanai augstas energoefektivitātes koģenerācijā ir pretrunā ar Eiropas enerģētikas hartas nolīguma 10.panta 1.daļu. Latvija pārkāpumu noliedz un uzsver, ka ar izmaiņām regulējumā atjaunojamās enerģijas jomā nekādā veidā nav pārkāpusi savas starptautiskās saistības, kas izriet no hartas nolīguma.