Jau vairāk nekā divus gadus turpinās Krievijas izvērstā, neizprovocētā militārā agresija pret Ukrainu. Karš Ukrainā nenoliedzami turpina atstāt negatīvu ietekmi arī uz Latviju. 2023.gadā 30 kriminālprocesos 39 personām celta apsūdzība par 62 noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar valsts drošības apdraudējumu, izdarīšanu un uzsākti divi procesi piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskajai personai, informē prokuratūra.

Visbiežāk pie kriminālatbildības sauktas personas par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara nozieguma attaisnošanu, nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšanu, starptautisko organizāciju un Latvijas noteikto sankciju pārkāpšanu, spiegošanu, noziedzīgas organizācijas izveidošanu nolūkā izdarīt sevišķi smagus noziegumus pret cilvēci vai mieru, kara noziegumus, īstenot genocīdu vai izdarīt sevišķi smagus noziegumus pret valsti.

Bargi sodi

2023.gadā par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai (Krimināllikuma (KL) 285.pants) un personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā (KL 285.1 pants) prokuratūrā pabeigti 87 kriminālprocesi, no tiem 19 kriminālprocesi pabeigti ar prokurora priekšrakstu par sodu, savukārt 68 krimināllietas nosūtītas tiesai. Tiesā izskatītajās lietās 18 apsūdzētajiem piespriesta brīvības atņemšana, 17 apsūdzētajiem – īslaicīga brīvības atņemšana, 5 apsūdzētie sodīti ar brīvības atņemšanu nosacīti un vēl 6 personām piemērots naudas sods.

No 28 tiesas taisītajiem spriedumiem vairumā gadījumu – 23 – tiesa apsūdzētajiem piespriedusi tādu soda veidu un mēru, kādu tiesu debatēs lūdzis piemērot prokurors, savukārt 5 gadījumos tiesas piespriestais soda veids un mērs bijis mazāks par prokuroru lūgto.