2024.gada 19.martā atcēlts apgabaltiesas lēmums noraidīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” pagaidu aizsardzības lūgumu lietā, kurā ir strīds par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju dalību kartelī, informē Senāts.

Pieteicēja lūgumu iesniedza, jo tai ir liegta iespēja piedalīties publiskajos iepirkumos. Senāts skaidroja, kāds pagaidu aizsardzības līdzeklis ir vērtējams izskatāmās lietas ietvaros.

Konkrētajā gadījumā Konkurences padome (KP) akciju sabiedrības (AS) “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”, SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” un AS “NORDEKA” darbībās konstatēja aizliegtu vienošanos un uzlika naudas sodu. SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” un AS “NORDEKA” vērsās tiesā, lūdzot šo lēmumu atcelt. Tiesa ierosināja administratīvo lietu. SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” iesniedza pagaidu aizsardzības lūgumu.

Senāts konstatēja, ka pasūtītājam ir tiesiskais pamats lemt par kandidātu vai pretendentu izslēgšanu no iepirkumu procedūras arī situācijā, kad ar KP lēmumu atzīts personas pieļauts konkurences tiesību pārkāpums, pat ja attiecīgais KP lēmums ir pārsūdzēts un tiesvedība vēl nav noslēgusies. Tas nozīmē, ka arī par neapstrīdamu vēl nekļuvis KP lēmums ietekmē personas saimnieciskās intereses publiskajos iepirkumos, kuros konkrētā persona ir ieinteresēta piedalīties.