Senāta Administratīvo lietu departaments 9. martā noraidīja pieteicēju blakus sūdzību un atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas lēmumu, ar kuru noraidīts lūgums par pagaidu aizsardzības noteikšanu pieteikumā par pienākumu vakcinēties pret Covid-19, informē Latvijas Republikas Augstākā tiesa.