Senāta Administratīvo lietu departaments atcēlis Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā SKA-191/2023 un nodeva jaunai izskatīšanai lietu par Liepājas valstspilsētas domes aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli uzņēmumam, kura īpašumā atrodas inženierbūves – laukumi.