Satversmes tiesa ierosina lietu par ekskluzīvu tiesību piešķiršanu akciju sabiedrības (AS) “Latvenergo” meitas uzņēmumam attīstīt vēja parkus Latvijas mežos, informē sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) “Sorainen ZAB” pārstāvji.

Satversmes tiesa ierosinājusi tiesvedību pēc Igaunijā bāzētā vēja un saules enerģijas attīstītāja “Enefit Green” grupas uzņēmuma SIA “Enefit Green” pieteikuma par Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.308 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstību Satversmē paredzētajam vienlīdzības principam.

Minētie noteikumi piešķir ekskluzīvas tiesības SIA “Latvijas Vēja parki” jeb AS “Latvenergo” meitas uzņēmumam būvēt vēja parkus Latvijas mežos. 2023.gada vasarā MK Krišjāna Kariņa valdībā noteica tādu izsoles kārtību par apbūves tiesību vēju parku attīstībai valsts mežu zemēs, kas paredz izņēmumu no apbūves tiesību iegūšanas procesa izsolē tikai un vienīgi konkrētajam valsts uzņēmumam. MK to uzskata par stratēģiski svarīgu vēja parku projektu attīstībai. SIA “Enefit Green” uzskata, ka par šo jautājumu ir tiesīga lemt vienīgi Saeima.

“Enefit Green” ir viens no vairākiem attīstītājiem, kuriem MK aizliedz pretendēt uz apbūves tiesībām vēja parku būvniecībai tajās meža zemēs, kas rezervētas SIA “Latvijas Vēja parki” vajadzībām. Arī citi vēja parku attīstītāji ir vērsušies Satversmes tiesā ar līdzīgiem iebildumiem.

SIA “Enefit Green” uzskata, ka MK nav pienācīgi izsvēris un pamatojis nepieciešamību rezervēt valsts uzņēmumam plašas Latvijas mežu teritorijas, apstākļos, kad vairāki pieredzējuši ārvalstu un vietējie vēja enerģijas attīstītāji jau bija uzsākuši liela mēroga vēja parku ierīkošanu Latvijā uz privātajām zemēm. Jāatzīmē, ka atjaunojamo energoresursu attīstītājs nav pret valsts iesaisti elektroenerģijas uzņēmējdarbībā, taču tai ir jānotiek pēc vienlīdzīgiem un godīgiem principiem, piemēram, piedaloties izsolēs kā jebkuram citam privātajam uzņēmumam.