Eiropas Komisija februārī nolēmusi vērsties Eiropas Savienības Tiesā pret Beļģiju, Bulgāriju, Latviju un Nīderlandi par to, ka tās nacionālajā regulējumā nav transponējušas direktīvas 2019/1024 par atvērtajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu noteikumus.