Senāta Krimināllietu departaments 30.jūnijā atcēla Rīgas apgabaltiesas lēmumu lietā Nr. SKK-28/2023, ar kuru atstāts negrozīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumus un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) bijusī amatpersona  atzīta par vainīgu neizpaužamu ziņu izpaušanā un sodīta ar naudas sodu 1500 eiro apmērā. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā.