Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 19. janvārī ierosināja lietu “Par likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta 1. un 2. daļas, kā arī 42. panta 1. daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam, kā arī 105. panta 1. un 3. teikumam”.