Eiropas Savienības Tiesa (EST) pieņēmusi spriedumu "Only Fans" lietā par tiešsaistes platformu pakalpojumu sniedzējiem.