Lietā Halet pret Luksemburgu (Halet v. Luxembourg) Eiropas Cilvēktiesību tiesa pieņēmusi spriedumu, secinot, ka ir noticis vārda brīvības pārkāpums.