Senāts 2024.gada 30.janvārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atstāts spēkā Ekonomikas ministrijas (EM) lēmums un sabiedrībai atteikts piešķirt tiesības uz elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu par patērēto elektroenerģiju, informē Augstākā tiesa.

Izskatāmajā lietā ar EM lēmumu pieteicējai – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Varpa” – atteikts piešķirt tiesības uz elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu par 2017.gadā patērēto elektroenerģiju. Pieteicēja uzskatīja, ka likumā nav skaidri noteikts, kādā termiņā persona var pieteikties uz šādu samazinājumu, līdz ar to samazinājumam par 2017.gadu pieteicās 2019.gadā.

Apgabaliesa atzina, ka normās pietiekami skaidri ir noteikts, ka pieteikties var par iepriekšējo gadu, tādēļ pieteikumu noraidīja.

Senātam kasācijas kārtībā bija izšķirams, vai apgabaltiesa pamatoti secinājusi, ka Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.395 “Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam” normas laika ziņā ierobežoja komersantu tiesības pieteikties uz elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu.