Senāta Administratīvo lietu departaments 30.augustā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesa spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicējas – „Conexus Baltic Grid” – pieteikums par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu par uzņēmumam kā vienotajam dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoram noteiktajām neatkarības prasībām pēc dabasgāzes pārvades sistēmas nodalīšanas no ražošanas un piegādes darbībām.