Senāta Civillietu departaments 7.jūnijā pieņēma lēmumu vērsties Eiropas Savienības Tiesā, lai noskaidrotu, kā interpretējamas un piemērojamas Eiropas Savienības tiesību normas līgumam par atbalsta sniegšanu jaunam sportistam jeb tā sauktajam „cerību līgumam”.