Stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums lietā SKC-551/2023, ar kuru apmierināta Rīgas Valstspilsētas pašvaldības prasība pret bijušo Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktoru Anatoliju Aļeksejenko par darba līguma izbeigšanu starp pusēm tiesas ceļā sakarā ar darbinieka pieļauto būtisko pārkāpumu – ilgstošu atrašanos interešu konflikta situācijā un tā apzinātu nerisināšanu, kas radīja darba devēja uzticības zudumu.