Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 9.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, atzīstot par nepamatotu Korupcijas novēršnas un apkarošanas biroja (KNAB) lēmumu par soda uzlikšanu pieteicējam adminitratīvā pārkāpuma lietā, savienojot valsts amatpersonas amatu ar darba izpildi nodibinājumā.