Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) ieguva kvalificētās institūcijas statusu, tādējādi kļūstot par pirmo un šobrīd vienīgo organizāciju Latvijā, kura ir tiesīga celt tiesā gan iekšzemes, gan pārrobežu patērētāju kolektīvās prasības, informē LPIAA.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), izvērtējot LPIAA pieteikumu, 2024.gada 19.martā iekļāva to kvalificēto institūciju sarakstā.

Kvalificētās institūcijas statusa iegūšana ievērojami paplašina LPIAA iespējas iesaistīties patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībā gan ceļot kolektīvas prasības tiesā, gan vēršoties ar iesniegumiem PTAC vai citā uzraudzības iestādē. PIAA, kā kvalificētā institūcija, varēs arī noslēgt ar komersantiem izlīgumus daudzu patērētāju labā vienlaicīgi.