Iepirkumu publikāciju paziņojumu vide ir būtisku pārmaiņu procesā. Šobrīd sistēmā prioritārā kārtībā tiek nodrošināta iepirkumu izsludināšanas paziņojumu publicēšana, un  tiek strādāts pie sistēmas automātisko pārbaužu pilnveidošanas visiem paziņojumu veidiem. Tiek apkopoti arī saņemtie jautājumi un ierosinājumi, lai uzlabotu sistēmas darbību un novērstu kļūdas. 

Pašlaik tiek nodrošināta arī rezultātu paziņojumu publicēšanas iespēja, tomēr, ņemot vērā nepieciešamos sistēmas uzlabojumus attiecībā uz ievadāmo datu kvalitāti, rezultātu publicēšanas funkcionalitāte šajā periodā tehniski var nebūt pieejama. Tehniskās nepilnības rezultātu paziņojumu publicēšanai plānots novērst līdz 2023.gada 20.novembrim. Rezultātu paziņojumu publicēšanas termiņa kavējums šajā gadījumā ir pamatojams ar sistēmas tehnisko nepilnību novēršanas periodu, un aicinām pasūtītājus rezultātu paziņojumus publicēt pēc minēto darbu pabeigšanas.