Ministru kabinets lēma, ka, ņemot vērā joprojām pastāvošos riskus Covid-19 infekcijas izplatībai, līdz gada beigām plānots saglabāt esošo darbnespējas lapu izsniegšanas kārtību Covid-19 kontaktpersonām un iedzīvotājiem ar augšējo elpceļu infekcijas saslimšanas pazīmēm, informē Veselības ministrija.