Ņemot vērā aktuālo informāciju par COVID-19 un tā izplatību pasaulē un arī Latvijā, Datu valsts inspekcija (DVI) informē par personu tiesībām un pienākumiem datu aizsardzības jomā veselības informācijas kontekstā.