Rīgas Šķīrējtiesa šobrīd saņem daudz zvanu un vēstuļu ar jautājumiem, kā šobrīd atgūt parādus un vai kreditoram ir obligāti jāsūta brīdinājumi parādniekam, dodot 60 dienas laika atbildes sniegšanai pirms vēršanās tiesā vai šķīrējtiesā. Rīgas Šķīrējtiesas eksperti sagatavojuši ieteikumus, kuros rast atbildes uz šiem jautājumiem.