Ministru kabinets ārkārtējās situācijas laikā valsts un pašvaldību iestādēm noteicis pienākumu izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.