Pamatojoties uz Ministru kabineta (MK) pieņemto lēmumu pagarināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2022. gada 28. februārim, plānoti grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, lai pagarinātu esošos atbalsta mehānismus saistībā ar nomas maksu publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomniekiem. Tāpat tiek paredzēta iespēja pagarināt gada pārskatu iesniegšanas termiņu, informē MK.