Paredzētas izmaiņas nomas maksas samazinājumā vai atbrīvojumā komersantiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, to paredz Ministru kabineta (MK) šā gada 7. decembrī apstiprinātie grozījumi MK noteikumos Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību", informē Finanšu ministrija.