Šī gada 27. janvārī spēkā stājušies grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", nosakot, ka  pārslimojušām personām vai personām, kurām inficēšanās ar Covid-19 vīrusu noteikta ar antigēna testu, 60 dienu laikā kopš inficēšanās apstiprināšanas vai diagnozes noteikšanas netiek  piemērota mājas karantīna.