Administratīvajā apgabaltiesā līdz turpmākajam rīkojumam netiek klātienē apkalpoti tiesas apmeklētāji, tiesas kanceleja nodrošina dokumentu apriti elektroniski un ar pasta starpniecību.