Ministru kabinets apstiprināja izmaiņas noteikumos, kas regulē epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai un skar satiksmes, izglītības un veselības nozares.